Υλικό Προώθησης

Προσοχή: Το συγκεκριμένο υλικό είναι πνευματική ιδιοκτησία του δημοτικού συνδυασμού Ι.Π. Μεσολογγίου-Αιτωλικού-Οινιαδών "Συνεργασία Πολιτών" και του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Μουρκούση. Επιτρέπεται η νόμιμη αναπαραγωγή του απο τα μέσα ενημέρωσης αποκλειστικά για σκοπούς προβολής του συνδυασμού. Επιτρέπεται η νόμιμη αναπαραγωγή και χρήση του απο όλους τους υποψηφίους συμβούλους  αποκλειστικά για σκοπούς προβολής της υποψηφιότητας τους ή/και του συνδυασμού. Απαγορευεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση απο οποιονδήποτε χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Μουρκούση. Με την επιφύλαξη παντώς νομίμου δικαιώματος.

Έμβλημα Συνδυασμού


Το έμβλημα του συνδυασμού μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή:
 • JPEG [720px X 720px, 96dpi] 
 • PNG [720px X 720px, 96dpi] (με διαφάνεια)
 • JPEG [1920px X 1920px, 96dpi]
 • PNG [1920px X 1920px, 96dpi] (με διαφάνεια)
 • PDF

Σήμα (Γραφικό) Συνδυασμού


Το σήμα του συνδυασμού μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή:
 • JPEG [1920px X 960px, 96dpi]
 • PNG [1920px X 960px, 96dpi] (με διαφάνεια)
 • PDF

Σήμα (Γραφικό) Συνδυασμού για Εξώφυλλο Facebook
(με κενό χώρο στο κάτω μέρος)


Το σήμα του συνδυασμού για εξώφυλλο Facebook (με κενό χώρο) μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή:

 • JPEG
 • PNG (με διαφάνεια)


Σήμα (Γραφικό) Συνδυασμού για Εξώφυλλο Facebook

Το σήμα του συνδυασμού για εξώφυλλο  Facebook  μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή:
 • JPEG
 • PNG (με διαφάνεια)

Πρόταση μακέτας για πολιτική κάρτα υποψηφίου


Την πρόταση μακέτας για κάρτα υποψηφίου μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή:

2η πρόταση μακέτας για πολιτική κάρτα υποψηφίου


Την 2η πρόταση μακέτας για κάρτα υποψηφίου μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή: