Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012

Ο Αγ.Θωμάς χρειάζεται νέο δίκτυο ύδρευσης

   Από αμίαντο είναι οι κεντρικές σωληνώσεις ύδρευσης του Αγ. Θωμά, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται!
   Είναι γνωστό ότι ο αμίαντος είναι καρκινογόνο υλικό, δεν χρησιμοποιείται πλέον πουθενά και απαγορεύεται εκ του νόμου η κατασκευή υλικών και εξαρτημάτων από αμίαντο.
   Επί προεδρίας Ηλ. Χονδρού είχαν εγκριθεί 13 εκατ. δρχ. για την αλλαγή του δικτύου, αλλά για άγνωστους λόγους,  αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ..
    Προτεραιότητα της επόμενης δημοτικής αρχής πρέπει να είναι η παροχή υγιεινού πόσιμου ύδατος σε κάθε τοπικό και δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου μας. Και λέω η επόμενη, γιατί η παρούσα υπό τον Κατσούλη, όχι μόνον δεν ασχολείται με την ποιότητα ζωής των δημοτών, αλλά προσπαθούσε επί μήνες να πείσει τους Αιτωλικιώτες να πίνουν το νερό της βρύσης, που με έγγραφα της Διεύθυνσης Υγείας είχε κριθεί άκρως ακατάλληλο!!
   Το θέμα δεν επιδέχεται άλλη καθυστέρηση κι εμείς παραμένουμε στον αγώνα για δικαίωση του χωριού μας...
                                                                                                                    Νίκος Χ. Ρήγας